20th Anniversary of the Bangko Sentral ng Pilipinas, July 19, 2013